– Обучението по английски език е изключително забавно! -  до този извод стигнаха учениците от четвъртите класове, които гостуваха на петокласниците.
Предстоят още интересни срещи  в часовете по български език и литература, математика и човекът и природата.