Един различен час по литература, в който учениците са на мястото на учителя. Оказа се, че не е лесно по думите на учениците - УЧИТЕЛИ, но ентусиазмът и подготовката им бяха сериозни.


не е лесно да си учител