Първо място във втора възрастова група в Областния конкурс-рецитал "За да я има България" спечели Николай Иванов от lllб клас с изпълнение на "Възпоменание от Батак" от Иван Вазов.