Допуснатите до национален кръг на олимпиадата по ИТ Димитър Петров и Тимур Сейит на 12.05.2018г. представиха мултимедийния си проект на тема - Електричаство в гр. Търговище. 

При защитата на проекта се оценява подходящото представяне на проекта с акцентиране на най-важните елементи, спазването на регламента за време, начинът на изказване, контактът с публиката, точността при отговарянето на въпроси, адекватната реакция при задаване на въпроси, подходящото поведение при технически проблем.

Само на националния кръг учениците се явяват и на тест. 

Теглото на теста в крайната оценка на всеки един участник в националния кръг на олимпиадата е 50%. Останалите 50% се формират от качествата, представянето и защитата на разработения проект.