Седмокласници демонстрираха своите знания по българска география, история и литература и ни показаха как можем да учим забавлявайки се.седми