На 17 март 2018 г. ще се проведе Областният кръг на математическото състезание "Европейско кенгуру"
Тази година Областният и Националният кръг на състезанието се провеждат от МОН. Участието е безплатно без такса. Всеки, който иска да премери сили с връстниците си, трябва да се обърне към директора на своето училище, за да се запише за участие. В момента всяко РУО на МОН събира информация от директорите на училищата в съответния регион за желаещите да се включат в състезанието. На базата на подадената информация в РУО ще се изготвят списъци на училищата- гнезда, в които ще се проведе състезанието.

Препоръчваме ви да следите сайта на РУО на МОН във вашия град, за да сте информирани и да не пропуснете сроковете. Следете и сайта на Сдружение „Европейско кенгуру“, където ще се публикува информация за хода на подготовката на състезанието и други важни съпътстващи го дейности. Обръщайте се за съдействие и на електронния ни адрес в случай на необходимост.
Пожелаваме ви успех!

Заявката за участие