Училищното настоятелство и ръководството на СУ "Любен Каравелов"
БЛАГОДАРЯТ
на всички ученици, родители и учители, които се включиха в коледните благотворителни инициативи.
Събраните средства са в размер на 395 лв.